0
Košík je prázdný
0

  Obchodní podmínky

  01.01.2000
  Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě OPTICORD.CZ Erbenova 134/41 702 00 Ostrava - Vítkovice IČ 28631994 DIČ CZ28631994


  1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.


  2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

  Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, příp. můžete poslat písemnou objednávku na naši adresu. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovujícími daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších, případech si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradě finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt, nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.


  3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

  Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.


  4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

  Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit telefonicky či e-mailem, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.


  5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

  Objednané zboží si můžete vyzvednout osobně na naší provozovně, nebo vám jej zašleme přepravní službou (možno i na dobírku), nebo dle dohody zavezeme naším autem.  Dopravné neplatíte při balíkové přepravě u objednávky nad 5.000,- Kč bez DPH a u paletové přepravy u objednávky nad 20.000 Kč bez DPH s výjimkou nadrozměrných zásilek (např. rozvaděče, HDPE chráničky, cívky s kabely apod.), kdy budete o výši přepravného informováni pracovníkem naší společnosti. Při paletové přepravě se Cena poštovného může lišit v závislosti na objemu a váze objednaného zboží. Poštovné u rozměrově standardní balíkové zásilky v hodnotě pod 5.000,- Kč bez DPH je 100,-Kč.


  6) DODACÍ LHŮTA

  Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.


  7) SPLATNOST A NÁSLEDKY PRODLENÍ S ÚHRADOU FAKTURY

  Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení faktury či dle individuální dohody mezi objednatelem a dodavatelem. V případě neuhrazení faktury řádně a včas, Vám bude zaslány upomínky: 1 upomínka 4 dny po splatnosti, 2 předžalobní upomínka 15 dnů po splatnosti. V případě, že faktura bude po splatnosti déle než 22 kalendářních dnů ode dne splatnosti, bude naše pohledávka předána advokátní kanceláři k učinění právních kroků. Dovolujeme si Vás upozornit, že Vám bude následně, i po uhrazení pohledávky před podáním žaloby, účtováno právní zastoupení v souladu s vyhláškou 177/1996 Sb., když tyto náklady nám vzniknou v souvislosti s Vaší pozdní úhradou. Souhlasem s obchodními podmínkami se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli všechny náklady, které tímto porušením vznikly.


  8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

  V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.


  9) REKLAMACE A ZÁRUKA

  Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.


  Záruka se nevztahuje na:

  1. vady vzniklé běžným používáním
  2. nesprávným použitím výrobku
  3. nesprávným skladováním

  Postup při reklamaci:

  1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
  3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
  4. doložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

  Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, obvykle do 30 dnů. V případě delších reklamací jako např. notebooky, svářečka optických vláken, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

  10) PŮJČOVNA

  V případě zájmu o zápůjčku produktů v Půjčovně se o dostupnosti informujte u svého obchodníka, nebo na telefonní lince 596 630 805. Pravidla půjčovny se řídí "Smlouvou o nájmu věci movité", která se sepisuje po dohodě mezi našim obchodníkem a odběratelem.


  11) DODATEK

  Partner (zákazník) nemá v žádném případě nárok na vrácení zboží do OPTICORD.CZ s.r.o., nejedná-li se o vrácení v rámci uplatnění práv z vadného plnění. OPTICORD.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo akceptovat vracení zboží výhradně na základě svého uvážení založeném na zjištění možnosti vrátit zboží k dodavateli, nebo rozhodnutí nabídnout zboží k prodeji ostatním Partnerům. Při vrácení zboží má OPTICORD.CZ s.r.o. právo Partnerovi vyúčtovat tzv. stornopoplatek ve výši určené OPTICORD.CZ s.r.o. Tato částka bude stanovena na základě následné prodejnosti zboží či dle poplatku za vrácení určeném dodavatelem zboží. V případě nesouhlasu Partnera se stornopoplatkem nemusí OPTICORD.CZ s.r.o. zboží přijmout, příp. je oprávněn jej zaslat zpět Partnerovi na jeho náklady.

  Pokud chce Partner z jakéhokoliv důvodu, s výjimkou vrácení z důvodu vadného plnění (dále jen reklamace), kdy podmínky pro vrácení stanoví reklamační řád a záruční podmínky OPTICORD.CZ s.r.o. vrátit zboží do OPTICORD.CZ s.r.o., může tak učinit pouze po předchozím schválení odpovědným produktovým nebo obchodním manažerem, který musí zajistit vrácení zboží k dodavateli, nebo rozhodnout o jeho prodejnosti v síti Partnerů OPTICORD.CZ s.r.o. K vrácenému zboží je nutné přiložit průvodní dopis, ve kterém je vysvětlen důvod a uvedeno jméno produktového či obchodního manažera, se kterým bylo vrácení dohodnuto. Zboží je možné vrátit pouze v původním balení s neporušeným obalem od výrobce. Pokud je obal jakýmkoli způsobem porušen (potrhán, popsán, přelepen apod.), má OPTICORD.CZ s.r.o. právo vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50% z prodejní ceny zboží bez DPH, případně zboží vůbec nepřijmout zpět, pokud dané poškození znemožňuje OPTICORD.CZ s.r.o. opětovně prodat zboží ve své partnerské síti.


  Zákony a předpisy: 
  - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
  - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů